Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Ugdymo programa

Įstaigos pedagogės dirba pagal individualią ikimokyklinio ugdymo programą, kuri parengta  pagal vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo gaires, programa atnaujinta 2016 m.
    Darželyje  puoselėjamos tautos tradicijos, įgyvendinami etninės veiklos projektai, rengiamos etninės šventės su bendruomene. Tradiciniai renginiai tapo Sekminės, adventiniai vakarojimai su bendruomene, darželio gimtadienis. Rajono bendruomenei pristatėme savo bendradarbiavimo su bendruomene projektus: „Rudens vakarojimai", „Rugio kelias", „Lino kelias", „Sekminės su bendruomene".
    2004 m. įstaiga įstojo į Respublikinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Didelį dėmesį skiriame sveikatingumo veiklai, ją įgyvendiname per projektus su bendruomene ir šeima.
    Darželyje įgyvendiname meninės-teatrinės veiklos projektai, dalyvaujame rajono „Bebenčiuko“ teatro festivalyje, „Balsų turgelio“, „Dainų dainelės“, „Augino močiutė“ konkursuose.
    2010-2012  m. rengtas vaikų kūrybiškumo festivalis „Drauge su vaiku“.
2015 m. Eimantė Kvedaraitė tapo respublikinio  konkurso „Tramtatulis" diplomantė, pedagogė Dalia Beniušienė
2016 m. Pijus Dumbrauskas tapo respublikinio „Dainų dainelės" konkurso diplomantu, vadovė Monika Norgėlienė
2017 m. Airida Lukšaitė respublikiniame piešinių konkurse pelnė padėką „Rudens peizažas", Melita Norvaišaitė rajono skaitovų konkurse pelnė padėką  "Gražiausi žodžiai Lietuvai".
2018 m. III vieta Respublikiniame projekte "Visa mokykla šoka"
 
SVEIKATINGUMO VEIKLA ĮSTAIGOJE
2004 m. įstaiga įstojo į Respublikinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.
Įgyvendiname sveikatingumo projektus su bendruomene ir šeima.
2005 m. Įstaigos pedagogės ir bendruomenės slaugytoja įstojo į respublikinę ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociaciją „Sveikatos želmenėliai".
Parengti ir įgyvendinti projektai:

2009–2010 m.m. – „Ekologiniu taku", „Rėdos ratu", „Mes pasakų šalyje"

2010–2011 m.m. „Vabaliukų loto“, „Saugus kelias į darželį“, „Mes pasakų šalyje“ tęstiniai projektai.
2011 – 2012 m.m. „Iš močiutės skrynios"
2012 – 2013 m.m. "Iš močiutės skrynios" tęstinis
2013 – 2014 m.m. „Maži piršteliai-dideli darbeliai"
2014 – 2015 m.m. „Geras žodis gerus darbus gimdo"
2015 – 2016 m. m.; 2016-2017 m.m. „Savo galią aš imu iš kasdieninių darbų".
2017-2018 m.m. "Mus kalbina knygos lapeliai"; „Visa mokykla šoka"; „Prakalbinki lėlę".
2018-2019 m.m. "Mano jausmų ir emocijų pasaulis", "Visa mokykla šoka"
Projektai, kuriems gautas finansavimas:
2005 m. „Sveika gyvensena – bendruomenės gyvenimo būdas, padedantis tausoti ir stiprinti vaiko sveikatą". – 500 Lt (Klaipėdos rajono savivaldybė)
2007 m.„Sveikas vaikas – laimingi visi" – 300 Lt (Klaipėdos rajono savivaldybė)
2008 m. „Sveika, Kregždute" – 500 Lt (Rajono Katalikių moterų draugija)
2016 m.„Sekminės" – 200 Eur. (Klaipėdos rajono savivaldybė)
2017 m. „Belaukiant Sekminių"- 200 Eur. (Klaipėdos r. savivaldybė)
2018 m. "Pasakų Sekminės"- 250 eur.(Klaipėdos r. savivaldybė)
2019 m. "Sekminės su bendruomene" 300Eur.( Klaipėdos r. savivaldybė)