Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Bendradarbiavimas

BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS IR BENDRUOMENE
 
Klaipėdos r. Gargždų m. lopšeliu-darželiu ,,Ąžuoliukas"
Klaipėdos r. Kretingalės lopšeliu-darželiu
Klaipėdso r. Kvietinių lopšeliu-darželiu
Klaipėdos m. lopšeliu-darželiu ,,Kregždutė"
Kretingos m. darželiu ,,Eglutė"
Dovilų pagrindine mokykla
Dovilų etninės kultūros centru
Dovilų bendruomene
Dovilų jaunimo organizacija ,,Dovilanas"
 
Projektai su bendruomene:
,,Ateities Dovilai"
,,Kalėdų belaukiant…"
,,Užgavėnės su bendruomene"
,,Aš ir tu – sportuokim kartu"
,,Sekminės su bendruomene"
 
Projektai su socialiniais partneriais
,,Rėdos ratu"
,,Ekologiniu taku"
,,Maži piršteliai-dideli darbeliai"
"Aktyviųjų ugdymo metodų taikymas bendradarbiaujant"