Dovilų vaikų lopšelis-darželis

FILOSOFIJA, VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI, UŽDAVINIAI

FILOSOFIJA
    Lopšelio-darželio bendruomenės uždavinys – asmenybės augimas, besimokanti bendruomenė, saviraiškus dalyvavimas mokyklos gyvenime, dinamiška ir atvira ugdymosi aplinka.

VIZIJA

Šiuolaikiškas, estetiškas, inovatyvus  Lopšelis-darželis, kuriame vaikai ir darbuotojai jaučiasi saugūs, laisvi, turintys sąlygas tobulėti.
 


MISIJA
(VEIKLA, UŽTIKRINANTI LOPŠELIO-DARŽELIO VIZIJOS ĮGYVENDINIMĄ)
  • Teikti ikimokyklinį ir priešmokyklinį  ugdymą.
  • Gerinti ugdymo kokybę, integruojant tautos kultūros vertybes į ugdymo procesą.
  • Mokytojo kūrybiškumas ir nuolatinis tobulėjimas;
  • Atviri tarpusavio santykiai, empatiškumas ir pagarba;
  • Mokymosi aplinka kuriama ir turtinama vadovaujantis funkcionalumo, šiuolaikiškumo, estetiškumo, žmogaus saugos ir ergonomikos principais.
 
TIKSLAS
  • Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius.
 
UŽDAVINIAI:

1. Projektinė veikla socialinei ir emocinei kompetencijoms ugdyti;

2. Ugdymo organizavimo kokybė, aktyviųjų ugdymo metodų taikymas;

3. Saugių ir funkcionalių erdvių kūrimas.