Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Veiklos dokumentai

Nuotolinės veiklos planas

Metinė veiklos ataskaita 2019 m.

Vadovo veiklos ataskaita 2019 m.

Dovilų lopšelio-darželio "Kregždutė" veiklos planas 2019-2020 m. m.

Metinė veiklos ataskaita 2018 – 2019 m.m.

Vadovo veiklos ataskaita 2018 m.

Ikimokyklinio ugdymo programa

Paramos lėšų gavimo tvarka

Lygių galimybių tvarka

Dovilų vaikų lopšelio-darželio "Kregždutė"strateginis planas 2015 – 2019 m

Dovilų vaikų lopšelio-darželio "Kregždutė" darbo tvarkos taisyklės 2017m.