Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Finansinės ataskaitos

FINANSINĖS ATASKAITOS 2018 m.

S03_2PVeiklos atas.2018-09-30 3 ket

S02P  2 ketv.

S02 2 ketv._

Finansinė ataskaita 2018-03-31 2 ketv.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  2 ketv.

S20_4P11 2018-03-31 UK Lėšos 2 ketv.

2018 m. aiškinamasis raštas 2018 I ketv.

Finansinės būklės ataskita 2018 I ketv.

Pinigų srautų ataskita 2018 I ketv.

Veiklos rezultatų ataskita 2018 I ketv.

FINANSINĖS ATASKAITOS 2017 m.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS už 2017 m 09-30 3 ketvirtis

S02_1P11 finan.būklės 2017-09-30 3 ketvirtis

S03_2P11VEIKLOS 2017-09-30 3 ketvirtis

S20_4P2017-09-30 3 ketvirtis

S20_2017-03-31

S03_Veiklos rezultatai 2017-03-31

S02_Finansinės ataskaita 2017-03-31

AIŠKINAMASIS RAŠTAS už 2017 m. 03-31

S20_4P2017-06-30

Finansinė būklė 2017-06-30

AIŠKINAMASIS RAŠTAS už 2017 m 06-30

S03_veiklos ataskaita 2017-06-30

 FINANSINĖS ATASKAITOS 2016 m.

20-jo 4 priedas 2016-09-30

Finansinė būklė 2016-09-30

S03_ veiklos ataskaita 2016-09-30x

AIŠKINAMASIS RAŠTAS už 2016 m 09-30

S02 FINANSINĖ BŪKLĖ 2016-06-30

S03_Veiklos ataskaita 2016-06-30

S02 FIN.BŪKLĖ 2016-06-30

20-jo 4 priedas 2016-06-30 2 ketvirtis

Finansinės ataskaitos  2016 m. I ketv.

S03_veiklos ataskaita 2016-03-31

S02_ finansinė ataskaita 2016-03-31

20-jo 4 priedas 2016-03-31 1 ketv.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS už 2016 m  I ketv.

Finasinės atsaskaitos už 2015 m.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS už 2015 m.

Finansinės  ataskaitos 2015 m.

Finansinės ataskaitos už 2015 m. III ketv.

S02_Finansinė ataskaita 2015-09-30S03

Veiklos ataskaita 2015-09-30

AIŠKINAMASIS RAŠTAS už 2015 m 06-30 metinis

Finansinės ataskaitos už 2015 m. II ketv.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS už 2015 m 06-30 metinis

Finansinės būklė 2015-06-30

Veiklos ataskaita 2015-06-30

Finansinės ataskaitos už 2015 m. I ketv.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS už 2015 m 

FINANSINĖ BŪKLĖ  2015-03-31 S03_

VEIKLOS ATASKAITA 2015-03-31

20-jo 4 priedas 2015-03-31 I ketv.

Finansinės ataskaitos už 2014 IV ketv.

Metinės finansinės ataskaitos už 2014 m.

KLAIPĖDOS R.DOVILŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "KREGŽDUTĖ" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2014 m

KLAIPĖDOS R. DOVILŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014.06.30

 

 
KLAIPĖDOS R. DOVILŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014.03.31
2013 metai
 
KLAIPĖDOS R. DOVILŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2013.12.31
 
KLAIPĖDOS R. DOVILŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2013.09.30
 
KLAIPĖDOS R. DOVILŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2013.06.30
 
KLAIPĖDOS R. DOVILŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2013.03.31
2012 metai