Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Dėmesio!

Trys žingsniai nuotolinio mokymo organizavimui

Ministerijos raštas savivaldybėms dėl darbo nuotoliniu būdu

Nuotolinės veiklos planas karantino metu

Dėl mokesčių už neformalųjį švietimą

 Svarbu! PPT Informacija, PPT informacija dėl vertinimo

DĖMESIO! „Bitučių" grupės pratybų sąsiuviniai prie pagrindinio darželio pastato ant staliuko, kas dar nepasiėmėt, kviečiam pasiimti:) "Pelėdžiukų" grupės pratybas galėsite pasiimti grupės rūbinėje, mokytoja  praneš individualiai.

LR ŠMS Ministro įsakymo Nr. V-366 pakeitimas Isakymas dėl nuotolinio mokymo 0316

Atmintinė dėl koronaviruso Asmeninės apsaugos priemonės

Švietimo ir sporto ministerijos priemonės Karantino metu

Tėvų linija veikia įprastai

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-413 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ PASITARIMO PROTOKOLAS

Įstaigoje karantino metu nuo 2020-03-16  vyksta nuotolinis mokymas per grupių Faceboox,Messenger programėles, jungiamės prie nuotolinio dienyno  „Mūsų darželis", elektroniniu paštu, telefonu, pagalbos vaikui specialistai konsultuoja nuotoliniu būdu, jei kils klausimų rašykite el. paštu dovilu.darzelis@gmail.com, arba skambinkite tel.: 8 699 36 187; 8 656 37274 darbo valandomis.