Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Istorija

                      1961 m. rugpjūčio mėnesį Doviluose atidaryta viena vaikų darželio grupė, jos steigėjas buvo Lėbartų tarybinis ūkis. Tai mūsų ikimokyklinės įstaigos istorijos pradžia. Darželis buvo įkurtas keturių butų gyvenamojo namo pirmame aukšte. Veikė viena darželio grupė, kurią lankė 25 ikimokyklinio amžiaus vaikai nuo 1 iki 7 metų. Tuo metu darželyje dirbo vedėja, auklėtoja, virėja, auklytė ir muzikos vadovas, (4,25 etato).

                      1972 m. iš darželio pastato antro aukšto buvo iškeldinti gyventojai ir atidaryta dar viena 20-ties vietų darželio grupė, darželį lankė 40 vaikų.

                      1987 m. rugpjūčio 14 d. darželis įsikuria 90 vietų,  keturių grupių  naujame Lopšelio-darželio pastate. Darželyje dirbo vedėja Jadvyga Jacikienė, 8 pedagogės, turinčios aukštąjį ir specialųjį vidurinį išsilavinimą, 6 auklėtojų padėjėjos bei techninis personalas.

                      1997 m. įstaigoje įvestas vyriausiosios auklėtojos etatas, 1999-12-22 vadovaujantis Klaipėdos r. savivaldybės sprendimu Nr. 270  Lopšeliui-darželiui  buvo suteiktas „Kregždutės" vardas.

DABARTIS 

2005 m. įsteigtas  logopedo etato, pradėjo dirbti 0,5 etato logopedė Nijolė Normantienė.

2011 m. rugsėjo 1 d. atidaryta penkta „Boružiukų“ grupė, priešmokyklinė grupė įsikėlė į mokyklos patalpas. Priimtos dirbti: pedagogė Regina Romankevičienė ir auklėtojos padėjėja Aldona Rubužienė.

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.  Aušra Raišutienė pardėjo dirbti logopedės darbą.

2013 m. priimtos dirbti pedagogės –  Asta Sabaliauskienė ir muzikos pedagogė Monika Petreikytė-Norgėlienė.

2014 m. rugsėjo 1 d. atidaryta šešta „Bitučių“ grupė Dovilų pagrindinės mokyklos patalpose. Į darželį priimtos  dirbti pedagogės – Diana Saveikienė ir Erika Stalmokienė, auklėtojos padėjėja Airida Jurevičienė, auklėtojos padėjėja su specialių poreikių vaikais Sandra Jurgelevičienė.

2015 m. rugsėjo 1 d.  priimta dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aistė Kriščiūnienė – auklėtojos metodininkės kvalifikacija, edukologijos magistro laipsnis. 

2015 m. Direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Sungailienė  suteikta  II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

2015 m. spalio 1 d. pradėjo dirbti auklėtojos padėjėja Vaida Budvytienė, darbui su specialių poreikių vaikais.

2016 m. rugsėjo 1 d. mokytojoms  Reginai Romankevičienei ir Daliai Beniušienei-Lengvinaitei suteiktos auklėtojų metodininkių kvalifikacinės kategorijos.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. dirba psichologė Vaida Varnelytė – 0,25  etato ir spec. pedagogė Svaja Venckienė - 0,25 etato, logopedė Inga Linkuvienė – 0,5 etato.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. mokytojai Astai Sabaliauskienei suteikta vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. priimta Sonata Klumbienėmokytojo padėjėja darbui su spec. poreikių vaikais.

2019 m. rugsėjo 1 d. mokytojoms Monikai Norgėlienei ir Erikai Stalmokienei suteiktos vyr. mokytojų kvalifikacinės kategorijos.

Šiuo metu  įstaigoje veikia 6 grupės, 1 lopšelio, 3 ikimokyklinio mžiaus ir 2 priešmokyklinio amžiaus. Direktorės pareigas laikinai eina direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Sungailienė, Įstaigoje dirba – 6 ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 3 priešmokyklinio ugdymo mokytojai, meninio ugdymo mokytoja, 2 logopedai, spec. pedagogas, psichologas  ir 15 aptarnaujančio personalo darbuotojų.