Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Administracija

L. e. direktorės pareigas

Laima Sungailienė, II vadybinė kvalifikacinė kategorija. Darbo stažas  – 34 m., vadybinis stažas – 20 m.

Tel. / fax. (8 46) 44 43 15, el. paštas  dovilu.darzelis@gmail.com CV