Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Bendros žinios apie įstaigą

darzelis-300x225 emblema2
emblema
emblema1
Įstaigos pavadinimas: Klaipėdos rajono Dovilų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“
Lopšelio-darželio įsteigimo data ir veiklos pradžia: 1961 m.
Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Buveinės adresas:  Parko g. 3, Dovilai, Klaipėdos rajonas;
                                  Tel.        (8 46) 44 43 15,
                                  Faksas. (8 46) 44 43 15,
                                  El.paštas: dovilu.darzelis@gmail.com
Mokomoji kalba: lietuvių.
Pagrindinės veiklos rūšis: ikimokyklinis ugdymas – neformalus ugdymas, kodas – 80.10.10
Kita veiklos rūšis: priešmokyklinis ugdymas
L.e.p. Lopšelio darželio direktorė: Laima Sungailienė
 
    Dovilų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“ – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, nesiekianti pelno, turinti juridinio asmens teises, apvalų antspaudą, išlaidų sąmatą ir galinti turėti atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotose bankuose.