Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Voveriukų grupė

VYRESNIOJI IKIMOK. AMŽ. „VOVERIUKŲ” GRUPĖ

2017 – 2018 m. m.       

 

Auklėtojos Erika Stalmokienė, Asta Sabaliauskienė;

Auklėtojos padėjėjos  Daiva Petkevičienė, su specialių poreikių vaikais Vaida Budvytienė.

Grupėje 21 ugdytinis, 10 mergaičių ir11 berniukų. Du berniukai ir dvi mergaitės atėjo nelankę darželio. Ugdymo turinys individualizuojamas ir diferencijuojamas atsižvelgiant į individualius vaikų ypatumus, poreikius ar gebėjimus. Grupę lanko mergaitė su specialiais poreikiais, grupėje ji jaučiasi puikiai, rytais su mama atsisveikina lengvai, tik veiklos metu mergaitei padeda padėjėja Vaida. Stebint vaikus, bendraujant su vaikais paaiškėjo vaikų pomėgiai: mergaites domina šokiai, muzika, jos mielai kuria istorijas ir jas pasakoja; berniukus labiau domina techniniai dalykai. Vaikai yra žingeidūs, aktyvūs, bendraujantys, klausinėjantys, pasakojantys įvairias istorijas, įspūdžius; vaikai suskaičiuoja  iki 10, grupėje vaikai noriai renkasi stalo žaidimus, kūrybiniuose-vaidmeniniuose žaidimuose vaikai atkartoja šeimos narius; vaikai domisi informacinėmis technologijomis (kompiuteriu, išmaniais telefonais), vaikai mėgsta klausytis skaitomų pasakų, eilėraščių, labai mėgsta vaidinimus. Vaikai labai aktyvūs, nuolat judantys, todėl dažnai tarp jų kyla ir ginčų ir nesutarimų. Ugdytiniams dar sunku patiems rasti taikius konfliktų sprendimo būdus, todėl didesnį dėmesį planuoju skirti socialinių gebėjimų ugdymui, pažintinei ir sveikatos saugojimo kompetencijoms ugdyti.
            Grupėje sudarytos sąlygos vaikų visapusiškam ugdymui. Meninės – kūrybinės veiklos metu vaikai tenkina saviraiškos poreikį, patiria estetinius išgyvenimus, vaikai bendrauja, keičiasi patirtimi, pažįsta save ir juos supantį pasaulį. Ugdomosios veiklos metu vaikai įgyja meninių, socialinių, pažinimo, komunikavimo, sveikatos saugojimo įgūdžių, taip formuojasi vaikų gebėjimai, vertybinės nuostatos. Grupės pedagogai nuolat stebi vaikų pažangą, veda vaikų pasiekimų vertinimo aplankus, siekdami ugdymo nuoseklumo bei tęstinumo.

GRUPĖS PRIORITETAI:

1. Ugdyti vaiko pažintines galias per eksperimentus, bandymus, stebėjimus

2. Plėtoti savęs pažinimo gebėjimus, juos pritaikyti kasdieninėse situacijose

3. Mokytis išgirsti, klausytis, kalbėti, domėtis tautos tradicijomis

4. Tyrinėti aplinkos reiškinius, atrasti naujus pažinimo būdus

 

IMG_6773