Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Voveriukų grupė

 

VIDURINIOJO IKIMOKYKLIONIO AMŽIAUS  ,,VOVERIUKŲ“ GRUPĖ

voveriukai18

 

2018-2019 m.m.  ,,Voveriukų“ grupę pradėjo lankyti 21 vaikas. Iš jų 11 mergaičių ir 10 berniukų. Atvyko dvi naujokės, todėl planuojama didesnį dėmesį skirti socialinių įgūdžių lavinimui: pasiūlyti mėgstamą veiklą, natūraliai skatinti įsitraukti į žaidimus. Vienas berniukas ir viena mergaitė su spec. poreikiais.
Grupės savitumas- vaikai dar nėra pakankamai savarankiški, trūksta savitvarkos įgūdžių, tačiau mėgsta įvairią veiklą, klausosi pasakų.
Bendraujant, stebint išaiškėjo jų pomėgiai: mergaites domina šokiai, muzika, noriai žaidžia žaidimus lėlių kampelyje. Berniukus labiau domina mašinos, konstruktoriai, kaladėlės. Vaikai dažnai pykstasi dėl žaislų, vaidmenų įvairiuose žaidimuose, vietos prie stalo, noro nuolat dominuoti, todėl plėtojant vaikų pažinimo, komunikavimo ir sveikatos saugojimo gebėjimus, planuojama organizuoti daugiau išvykų, sportinių žaidimų, edukacijų, eksperimentų, kurių metu skatinama draugiškai susitarti, bendrauti, įgyti naujos patirties.
Įgyvendinamas grupės projektas ,,Atverkime savo širdelę“. Nuo mažens saugoti ir stiprinti vaikų psichinę sveikatą.Tenkinti vaiko saugumo, meilės, pripažinimo poreikius, skatinti atsakomybę už savo elgesį. Mokyti atpažinti ir reguliuoti savo emocijas. Veiklų metu vaikai atpažins ir supras pagrindinius jausmus: baimę, pyktį, liūdesį, džiaugsmą.

GRUPĖS TRADICIJOS
vaikų gimtadieniai, bendros šventės, ekskursijos, išvykos į gamtą.
Grupės veikla organizuojama atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatumus ir įstaigos prioritetus.

UGDYMO PRIORITETAI
1.Vaiko saugumo, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas.
2.Kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, komunikavimo ir pažintinius poreikius.
3.Ugdomosios veiklos planavimas atsižvelgiamas į vaiko pasiekimus.

GRUPĖJE DIRBA

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Regina Antanavičienė, Aušra Raišutienė, Regina Dabrienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Diana Paulauskienė
Mokytojo padėjėja su spec. poreikių vaikais Sonata Klumbienė