Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Voveriukų grupė

VIDURINIOJI „VOVERIUKŲ“ GRUPĖ (4-5 m.)

DSC_0527

2016–2017 m. m.

Auklėtojos: Erika Stalmokienė, Monika Norgėlienė
Auklėtojos padėjėjos: Daiva Petkevičienė, Vaida Būdvytienė


     „Voveriukų" grupę lanko 21 vaikas: 10 mergaičių ir 11 berniukų. Vaikai grupę lanko trečius metus. Grupėje 2012 m. gimę vaikai, todėl ugdymo turinys individualizuojamas ir diferencijuojamas atsižvelgiant į šio amžiaus vaikų raidos ypatumus, vaikų poreikius ir gebėjimus. Į grupę rugsėjo mėnesį atėjo 2 nauji berniukai. Naujiems vaikams padėsiu įsijungti į kolektyvą, planuojamos tokios veiklos, kurių metu natūraliai atsirastų galimybės susidraugauti, bendrauti, pasitikėti savimi. Grupę lanko mergaitė turinti specialių poreikių, jai skirta auklėtojos padėjėja. Mergaitė grupėje jaučiasi puikiai, rytais su mama atsisveikina lengvai, tik veiklos metu mergaitei reikalinga pagalba. Stebint vaikus, bendraujant su vaikais paaiškėjo vaikų pomėgiai: mergaites domina šokiai, muzika, jos mielai kuria istorijas ir jas pasakoja; berniukus labiau domina techniniai dalykai. Vaikai yra žingeidūs, aktyvūs, bendraujantys, klausinėjantys, pasakojantys įvairias istorijas, įspūdžius; vaikai jau moka suskaičiuoti iki 5, grupėje vaikai noriai renkasi stalo žaidimus, kūrybiniuose-vaidmeniniuose žaidimuose vaikai atkartoja šeimos narius; vaikai domisi informacinėmis technologijomis (kompiuteriu, išmaniais telefonais), vaikai mėgsta klausytis skaitomų pasakų, eilėraščių, labai mėgsta vaidinimus. Vaikai labai aktyvūs, nuolat judantys, todėl dažnai tarp jų kyla ir ginčų, ir nesutarimų. Ugdytiniams dar sunku patiems rasti taikius konfliktų sprendimo būdus, todėl didesnį dėmesį planuoju skirti socialinių gebėjimų ugdymui, pažintinei ir sveikatos saugojimo kompetencijoms ugdyti.
Grupėje sudarytos sąlygos vaikų visapusiškam ugdymui. Meninės – kūrybinės veiklos metu vaikai tenkina saviraiškos poreikį, patiria estetinius išgyvenimus, vaikai bendrauja, keičiasi patirtimi, pažįsta save ir juos supantį pasaulį. Ugdomosios veiklos metu vaikai įgyja meninių, socialinių, pažinimo, komunikavimo, sveikatos saugojimo įgūdžių, taip formuojasi vaikų gebėjimai, vertybinės nuostatos. Grupės pedagogai nuolat stebi vaikų pažangą, veda vaikų pasiekimų vertinimo aplankus, siekdami ugdymo nuoseklumo bei tęstinumo.
GRUPĖS PRIORITETAI
1. Socialinis – emocinis ugdymas
2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais
3. Vaiko kompetencijų ugdymas panaudojant teatrinės-meninės veiklos būdus