Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Tradicijos ir šventės

2017–2018 M. M.

ŠVENTĖS IR RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Atsakingas

1.

Mokslo metų atidarymo šventė „Sveiki sugrįžę į „Kregždutę“

2017 m. rugpjūčio

31 d. 1600 val.

Muzikos pedagogė, Pavaduotoja ugdymui

2.

Rudens pramoga  „Daržovių puota“

Spalio 10 d.1000 val.

Asta Sabaliauskienė, sveikatingumo veiklos darbo grupė

3.

Adventiniai-Kalėdiniai renginiai grupėse ,

Projektas „Prakalbinki lėlę“

Lapkričio- Gruodžio

Dalia Beniušienė,

etninės veiklos darbo grupė

4.

Vasario 16-osios šventė „Mažais žingsneliais po Dovilus“

2018 m. vasaris

Janina Liuksienė, Aistė Kriščiūnienė,

5.

Užgavėnės su tėvais ir bendruomene

Vasaris

Regina Antanavičienė, etninės veiklos darbo grupė

6.

Pasakų šventė Šeimos dienai „Prakalbink lėlę

Kovas

Regina Dabrienė, teatrinės veiklos darbo grupė

7.

Darželio gimtadienio šventė  „Visa mokykla šoka“

Balandis

Erika Stalmokienė, teatrinės-meninės veiklos darbo grupė

8.

Sekminės su bendruomene

Gegužė

Pavaduotoja ugdymui, etninės veiklos darbo grupė

9.

Sveikatingumo pramoga „Kamuolio diena“

Gegužės 10 d.

Asta Sabaliauskienė, sveikatingumo veiklos darbo grupė

10.

Išleistuvių šventė „Sudie, darželi“

Gegužė

Janina, Liuksienė, Aistė Kriščiūnienė

 

Capture3