Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Ugdymo programa

Įstaigos pedagogės dirba pagal individualią ikimokyklinio ugdymo programą, kuri parengta  pagal vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo gaires, programa atnaujinta 2016 m.
    Darželyje  puoselėjamos tautos tradicijos, įgyvendinami etninės veiklos projektai, rengiamos etninės šventės su bendruomene. Tradiciniai renginiai tapo Sekminės, adventiniai vakarojimai su bendruomene, darželio gimtadienis. Rajono bendruomenei pristatėme savo bendradarbiavimo su bendruomene projektus: „Rudens vakarojimai", „Rugio kelias", „Lino kelias", „Sekminės su bendruomene".
    2004 m. įstaiga įstojo į Respublikinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Didelį dėmesį skiriame sveikatingumo veiklai, ją įgyvendiname per projektus su bendruomene ir šeima. Įstaigoje įgyvendinamas strateginis sveikatingumo planas 2009–2011 m.m.
    Darželyje įgyvendiname meninės-teatrinės veiklos projektai, dalyvaujame rajono „Bebenčiuko“ teatro festivalyje, „Balsų turgelio“, „Dainų dainelės“, „Augino močiutė“ konkursuose.
    2010-2012  m. rengtas vaikų kūrybiškumo festivalis „Drauge su vaiku“.
2015 m. Eimantė Kvedaraitė tapo respublikinio  konkurso „Tramtatulis" diplomantė, pedagogė Dalia Beniušienė
2016 m. Pijus Dumbrauskas tapo respublikinio „Dainų dainelės" konkurso diplomantu, vadovė Monika Norgėlienė
2017 m. Airida Lukšaitė respublikiniame piešinių konkurse padėka „Rudens peizažas", Melita Norvaišaitė rajono sakitovų konkurse padėka  "Gražiausi žodžiai Lietuvai".
 
SVEIKATINGUMO VEIKLA ĮSTAIGOJE
Parengta strateginė sveikatingumo programa  2009–2011 m.m.
Grupėse įgyvendinami sveikatingumo projektai, įrengti sveikatingumo kampeliai.
Įstaigoje sudarytos sąlygos sveikatingumo veiklai organizuoti, atnaujintas sportinis inventorius.
Sveikatingumo veikla tampa viena iš prioritetinių įstaigos ugdymo krypčių.
2004 m. įstaiga įstojo į Respublikinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.
Įgyvendiname sveikatingumo projektus su bendruomene ir šeima.
2005 m. Įstaigos pedagogės ir bendruomenės slaugytoja įstojo į respublikinę ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociaciją „Sveikatos želmenėliai".
 
 
Parengti ir įgyvendinti projektai:
2004 m. – „Sveika gyvensena-bendruomenės gyvenimo būdas, padedantis tausoti ir stiprinti vaiko sveikatą".
2005 m. – „Sveikos gyvensenos daigeliai"
2008 m. – „Keičias laikas-mainos rūbas", „Jei nori būti sveikas, būk švarus"
2009 m. – „Vitaminų karalienės dovanos", „Saugus kelias į darželį"
2009–2010 m.m. – „Ekologiniu taku", „Rėdos ratu", „Mes pasakų šalyje"
2010–2011 m.m. „Vabaliukų loto“, „Saugus kelias į darželį“, „Mes pasakų šalyje“ tęstiniai projektai.
2011 – 2012 m.m. „Iš močiutės skrynios"
2012 – 2013 m.m. "Iš močiutės skrynios" tęstinis
2013 – 2014 m.m. „Maži piršteliai-dideli darbeliai"
2014 – 2015 m.m. „Geras žodis gerus darbus gimdo"
2015 – 2016 m. m. „Savo galią aš imu iš kasdieninių darbų".
2016 – 2017 m. m. „Savo galią aš imu iš kasdieninių darbų" tęstinis; „Visa mokykla šoka"; „Mes pasakų šalyje".
 
Projektai, kuriems gautas finansavimas:
2005 m. „Sveika gyvensena – bendruomenės gyvenimo būdas, padedantis tausoti ir stiprinti vaiko sveikatą". – 500 Lt (Klaipėdos rajono savivaldybė)
2007 m.„Sveikas vaikas – laimingi visi" – 300 Lt (Klaipėdos rajono savivaldybė)
2008 m. „Sveika, Kregždute" – 500 Lt (Rajono Katalikių moterų draugija)
2016 m.„Sekminės" – 200 Eur. (Klaipėdos rajono savivaldybė)
2017 m. „Belaukiant Sekminių"- 200 Eur. (Klaipėdos r. savivaldybė)