Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Ežiukų grupė

II JAUNESNIOJI IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS „EŽIUKŲ” GRUeziukai18

2018–2019 m. m.  grupę lanko 21 ugdytinis, iš jų 10 mergaičių ir 11 berniukų. Šiais metais grupę pradėjo lankyti 6 nauji vaikai, todėl kreipsime dėmesį į jų adaptaciją naujoje grupėje ir esamą pasiekimų lygį ( gebėjimus, žinias ir supratimą).1 berniukas ir 1 mergaitė-kairiarankiai.
Ugdymo procesą vykdysime atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius gebėjimus ir poreikius, užtikrinsime saugią, ugdymąsi skatinančią aplinką. Kad kiekvienas vaikas sėkmingai ugdytųsi pagal savo galias, teiksime reikiamą paramą ir palaikymą.
Orientuosimės į vaiko ugdymosi kokybės gerinimą, glaudžiai bendradarbiaudami su šeima.
Didžiajai šios grupės vaikų daliai labai trūksta savarankiškumo, nėra pakankamai susiformavę kultūriniai-higieniniai įgūdžiai, nepažįsta spalvų, neskiria geometrinių formų, menkai išsivysčiusi smulkioji ir stambioji motorika, kalba nėra rišli, aiški ir taisyklinga. Tačiau jau pastebimos užuomazgos vaikų mokėjimo bendrauti vienas su kitu ir vienas šalia kito, žaisti kūrybinius-vaidmeninius žaidimus, vaikai noriai dalyvauja ryto rate, domisi ugdymo užduotimis ir jas vykdo.

UGDYMO PRIORITETAI

1. Ugdomosios veiklos planavimas atsižvelgiamas į amžiaus ypatumus ir įstaigos prioritetus.
2. Vaiko saugumo, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas.
3. Kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, komunikavimo ir pažintinius poreikius.                                                                                                                            
 4. Projektas ,,Mano jausmų ir emocijų pasaulis"

GRUPĖJE DIRBA

ikimokyklinio ugdymo mokytojos Regina Romankevičienė, Regina Dabrienė
Mokytojos padėjėja Sigita Barakauskienė