Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Ežiukų grupė

 IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS ,,EŽIUKŲ“ GRUPĖ (3 – 4 m.)

2017 – 2018 m. m.

Grupės auklėtojos Regina Antanavičienė, Regina Dabrienė
Auklėtojos padėjėjos Diana Paulauskienė, su specialių poreikių vaikais Sonata Klumbienė


   Šiais metais ,,Ežiukų“ grupę pradėjo lankyti 21 vaikas. Iš jų 9 mergaitės ir 12 berniukų. Atvyko penki naujokai, jie nedrąsūs, todėl planuojama didesnį dėmesį skirti socialinių įgūdžių lavinimui: pasiūlyti mėgstamą veiklą, natūraliai skatinti įsitraukti į žaidimus. Vienas berniukas kairiarankis.
Grupės mažuma – mergaitės, o jos  žingeidesnės, smalsesnės. Bendraujant, stebint išaiškėjo jų pomėgiai: mergaites domina šokiai, muzika, noriai žaidžia žaidimus lėlių kampelyje. Berniukų daugiau, jie labiau domina techniniai dalykai: kuri mašina greitesnė, kas vyksta statybų aikštelėje, kurio kamuolys nuriedės toliau. Vaikai pakankamai draugiški, bendraujantys, tačiau kartais pykstasi dėl žaislų, vaidmenų įvairiuose žaidimuose, vietos prie stalo, noro nuolat dominuoti, todėl ugdantvaikų gebėjimus, planuojama organizuoti daugiau išvykų, sportinių žaidimų, edukacijų, eksperimentų, kurių metu skatinama draugiškai susitarti, bendrauti, įgyti naujos patirties. Eksperimentinė veikla vaikų itin mėgstama, panaudojama netradicinių sveikatos stiprinimo priemonių, dažnai ji organizuojama lauke, natūralioje aplinkoje. Įvairios edukacijos padės labiau bendradarbiauti su šeima, socialiniais partneriais, laiduojant kiekvieno vaiko pažangą, bei naują patirtį.
Įgyvendinamas grupės projektas ,,Metų laikai vaiko akimis“ leis aptarti metų laikų ypatybes, pabrėžiant kiekvieno metų laiko gamtos požymius, bei žmonių atliekamus darbus, švenčių reikšmę sukantis metų ratui, padės vaikui artimiau pažinti liaudies meną, perimti savo tautos kultūrines tradicijas.
Grupės tradicijos – vaikų gimtadieniai, bendros šventės, ekskursijos, išvykos į gamtą.
UGDYMO PRIORITETAI
1. Grupės veikla organizuojama atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatumus ir įstaigos prioritetus.
2. Vaiko saugumo, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas.
3. Ugdomosios veiklos planavimas atsižvelgiamas į vaiko pasiekimus.

IMG_6336