Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Boružiukų grupė

VYRESNIOJI ,,BORUŽIUKŲ“ GRUPĖ (5-6 m.)

2016 – 2017 m. m.

 Auklėtojos: Regina Romankevičienė, Regina Dabrienė

Auklėtojos padėjėja Sigita Barakauskienė

                      Grupę lanko dvidešimt vienas vaikas. Dvylika mergaičių ir devyni berniukai. Šiais metais grupę pradėjo lankyti berniukas grįžęs i užsienio, o viena mergaitė atvyko iš Klaipėdos darželio. Vaikai auga pilnose šeimose, yra žingeidūs, drąsūs, domisi grupėje esančiais žaislais, žaisdami bendrauja, mokosi vieni iš kitų, įgyja daugiau patirties. Vienuolika vaikų reikia logopedo pagalbos. Planuojame daugiau dėmesio skirti  kalbinės patirties ugdymui, individualių užduočių skyrimui. Dauguma vaikų mėgsta žaisti judrius žaidimus, pastebėjau, kad neskirsto vaidmenų į mergaičių ar berniukų,  drąsiai inscenizuoja ar imituoja gyvūnus. Kai kurie vaikai labiau mėgsta ramius, kūrybinius žaidimus, o kiti labiau konstruoti, todėl konstravimo žaidimams paruošta vieta ir maketai.

Dauguma vaikų domisi rašmenimis, moka pasirašyti savo vardą, noriai varto knygutes, enciklopedijas, ieško atsakymų į kilusius klausimus. Vaikia judrūs, smalsūs, žingeidūs, todėl planuosiu tokias veiklas, kuriose vaikai galėtų bendrauti, tyrinėti, stebėti aplinką, kalbėti, nuosekliai dėstyti mintis. Ugdytiniams dar trūksta socialinių gebėjimų, ne visada randa taikius sprendimus. Didesnį dėmesį skirsiu išvykoms, žaidimams, eksperimentams, kurių metu vaikai skatinami draugiškai susitarti, bendrauti, įgyti naujos patirties.                                                                                               

                      GRUPĖS PRIORITETAI

1.      Ugdyti vaiko pažintines galias per eksperimentus, bandymus, stebėjimus

2.      Plėtoti gebėjimą išgirsti, išklausyti, kalbėti, domėtis ir pritaikyti žinias kasdieninėje veikloje

3.      Plėtoti savęs pažinimo gebėjimus, ugdyti pasitikėjimą savimi

4.      Tyrinėti aplinkos reiškinius, atrasti naujus pažinimo būdus

20161013_102936