Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Boružiukų grupė

VIDURINIOJI IKIMOKYKLINIO AMŽ. "BORUŽIUKŲ" GRUPĖ

2017 – 2018 m.m.

Auklėtojos Dalia Beniušienė, Asta Sabaliauskienė

Auklėtojos padėjėja Daiva Kiudienė

Šiais metais vidurinio amžiaus ,,Boružiukų“ grupę pradėjo lankyti 21 vaikas. Iš jų 12 mergaičių ir 8 berniukai. Atvyko vienas naujokas, nedrąsus, todėl planuojama didesnį dėmesį skirti socialinių įgūdžių lavinimui: pasiūlyti mėgstamą veiklą, natūraliai skatinti įsitraukti į žaidimus. 
Stebint, kalbantis su vaikais paaiškėjo, kad po vasaros pasikeitė jų pomėgiai: mergaites domina šokiai, muzika, jos noriai „skaito“, seka viena kitai pasakas, kuria istorijas; berniukus labiau domina techniniai dalykai, pavyzdžiui, kuri mašina greitesnė, kas vyksta statybų aikštelėje, ką veikia krovininių automobilių vairuotojai, kaip jie nepasiklysta. Dauguma vaikų yra žingeidūs, aktyvūs, bendraujantys „mažieji filosofai“, klausinėjantys, pasakojantys patirtus atostogų ir kitus įspūdžius; gebantys suskaičiuoti iki 10, žaidžiantys stalo žaidimus, žaidimuose vaidinantys šeimos narius; besidomintys kompiuteriu (kai kurie vaikai jau moka juo naudotis), klausantys skaitomų pasakų, jų įrašų.
Vaikai labai aktyvūs, nuolat judantys, visko norintys, todėl dažnai tarp jų kyla ir ginčų, ir nesutarimų. Ugdytiniams dar sunku patiems rasti taikius sprendimus, todėl didesnį dėmesį planuojama skirti socialinių gebėjimų tobulinimui, siekiama susitarimo dėl bendros veiklos, vienas kito išklausymo, paskatinimo.
Grupės veikla organizuojama atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatumus ir įstaigos prioritetus.

Ugdymo prioritetai

1. Ugdyti vaikų socialinius gebėjimus sudarant sąlygas vaikams bendrauti, pratintis susitarti. 
2. Ugdyti pažintinius gebėjimus skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti stebint pasirinktus daiktus ir reiškinius. 
3. Plėtoti komunikavimo gebėjimus skatinant vaikus reikšti mintis, išsakyti nuomonę, klausytis įvairių tekstų, atpasakoti, kurti.

20170907_095335