Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Boružiukų grupė

~

 

VYRESNIOJO IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS „BORUŽIUKŲ” GRUPĖ

Boruziukai182grupe

2018–2019 m. m. „Boružiukų" grupę lanko 21 vaikas. Iš jų 12 mergaičių ir 8 berniukai. Grupės pagrindą sudaro 2013 metais gimę vaikai, kurie šioje grupėje jau ne vieni metai, todėl jiems lengviau orientuotis grupės erdvėse, tvarkyti žaisliukus, laikytis grupės susitarimų. Todėl ugdymo turinys individualizuojamas ir diferencijuojamas atsižvelgiant į šio amžiaus vaikų raidos ypatumus, poreikius ir gebėjimus. Į grupę atvyko du 2014 metais gimę naujokai – mergaitė ir berniukas. Abu yra lankę darželį, tad didelės adaptacijos nebuvo.
Stebint vaikus, paaiškėjo, kad berniukus labiau domina konstravimas, namų statymas, o mergaitės žaidžia šeimą, noriai šoka, dainuoja, vaidina, kuria pasakas, piešia. Vaikai labai domisi knygelėmis, enciklopedijomis, dalinasi kas ką žino, mėgsta stalo žaidimus. Dauguma vaikų yra labai žingeidūs, aktyvūs, visada nori pasisakyti, pirmauti, sulaukti dėmesio. Kitus vaikus reikia paraginti kalbėti, veikti, žaisti. Šiais metais tarp mergaičių labai aktyviai aiškinamasi draugystės santykiai – draugauju-nedraugauju. Todėl sulaukiama daug ašarų, nusiminimo. Daug dėmesio skirsime tam, kad vaikai palaikytų gerus tarpusavio santykius, stengtųsi pastebėti tuos, kurie liko be draugų ir kviesti juos kartu žaisti. Vaikai įgys meninių, socialinių, pažinimo, komunikavimo, sveikatos saugojimo įgūdžių, formuosis vaikų gebėjimai, vertybinės nuostatos. 9 vaikams pagal suderintą grafiką bus teikiama logopedės pagalba. Prireikus tiek vaikai, tiek tėvai, tiek auklėtojos pagalbos sulauks ir iš psichologės.

UGDYMO PRIORITETAI:

šiais metais vykdysime projektą „Mažoj širdelėj daug gerumo telpa", kurio metu ugdysime socialinius, bendravimo, savęs pažinimo ir emocijų valdymo įgūdžius, stiprinsime ugdytinių psichinę sveikatą.

GRUPĖJE DIRBA:
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Dalia Beniušienė- Lengvinaitė, Asta Sabaliauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Daiva Kiudienė