Dovilų vaikų lopšelis-darželis

„Bitučių“ grupė

Mišri „Bitučių" grupė (5-6-7 m.)

2016–2017 m. m.

Auklėtojos: Aistė Kriščiūnienė, Regina Dabrienė

Auklėtojos padėjėjos: Airida Jurevičienė, Sandra Jurgelevičienė 


Grupėje yra 21 vaikas: 8 mergaitės ir 13 berniukų. Grupė yra mišri: 16 vaikų yra priešmokyklinukai, 5 vaikai yra vyresniojo ikimokyklinio amžiaus. 8 vaikai yra naujokai. Vienas berniukas yra rusakalbis, vienam vaikui reikalinga speciali pagalba, jam skirta auklėtojos padėjėja. Visi vaikai yra lankę ugdymo įstaigą. Vienuolika vaikų turi kalbos sutrikimų, kuriems padeda logopedas.
Vaikai pakankamai draugiški, bendraujantys. Sunkiau sekasi bendrauti penkiamečiams. Kartais pykstasi dėl žaislų, vaidmenų įvairiuose žaidimuose, vietos prie stalo, sukelia konfliktines situacijas. Todėl jiems didesnį dėmesį planuojama skirti socialinių gebėjimų tobulinimui, kai siekiama susitarimo dėl bendros veiklos, vienas kito išklausymo, paskatinimo. Dauguma vaikų mėgsta žaisti judriuosius, vaidmeninius žaidimus. Berniukai domisi mašinomis, mėgsta statyti įvairius statinius. Nelabai mėgsta žaisti stalo žaidimus. Mergaitės mėgsta piešti, spalvinti, žaisti vaidmeninius žaidimus, kurti ir vaidinti įvairias buitines istorijas, pvz.: žaisti ligoninę, kavinę ir pan.
UGDYMO PRIORITETAI
• Ugdyti pažintinius gebėjimus, skatinti vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti stebint pasirinktus daiktus ir reiškinius.
• Plėtoti komunikavimo gebėjimus, skatinant išgirsti, klausytis, reikšti mintis, jausmus, nuotaikas, pasakoti patirtus įspūdžius, išsakyti savo nuomonę; atpasakoti, kurti, ugdyti vaiką – pašnekovą, aktyvų diskusijų dalyvį.
• Socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir meninę kompetencijas ugdysime įvairiomis formomis ir būdais. Grupės projektas „Ką rankelės gali“, „Aš gintaro krašto pilietis“. Vaikai dalyvaus LIONS QUEST programoje „Laikas kartu“. Dalyvausime Dovilų miestelio renginiuose, stebėsime spektakliukus, vyksime į ekskursijas: po Dovilų miestelio apylinkes, Mažosios Lietuvos istorijos muziejų, Pr. Domšaičio galeriją, Gintaro muziejų Palangoje.DSC_0546