Dovilų vaikų lopšelis-darželis

„Bitučių“ grupė

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO „BITUČIŲ“ GRUPĖ

bitutes

2018-2019 m. m. grupę lanko 20 vaikų: 10 mergaičių ir 10 berniukų. 10 vaikų yra naujokų, atvykę iš įvairių ugdymo įstaigų. Grupėje yra įvairaus amžiaus vaikų: 5 – 6 -7 , bet visi vaikai ruošiasi eiti į pirmą klasę. Viena mergaitė yra iš mišrios šeimos, kalba lietuviškai ir rusiškai. Kita mergaitė ilgą laiką gyveno Anglijoje, gerai kalba angliškai, lietuviškai su akcentu. Visi vaikai yra lankę ugdymo įstaigą. Trylika vaikų turi kalbos sutrikimų, kuriems reikalinga logopedo pagalba. Vienas vaikas yra su spec. poreikiais. 3 vaikai netaisyklingai laiko rašymo priemonę.
Vaikai pakankamai draugiški, bendraujantys, tačiau kartais pykstasi dėl žaislų, vaidmenų įvairiuose žaidimuose, vietos prie stalo. Berniukai domisi mašinomis, mėgsta statyti įvairius statinius. Mergaitės mėgsta žaisti vaidmeninius žaidimus, kurti ir vaidinti įvairias buitines istorijas, pvz.: žaisti ligoninę, kavinę ir pan.
Grupės vaikai smalsūs, žingeidūs, judrūs. Daugumai vaikų nesusiformavę geometriniai vaizdiniai, neišlavėjęs smulkusis plaštakos raumenynas bei rankos – akies koordinacija. Kai kuriems vaikams sunku sukaupti dėmesį ilgesniam laikui ir darbus atlikti iki galo. Meninės kompetencijos srityje vaikai noriai dainuoja, vaidina, šoka, save išreiškia piešdami, tapydami.
Grupės veikla organizuojama atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatumus ir įstaigos prioritetus. Vykdysime Laikas kartu programą. Grupės projektas „Mes skirtingi, mes panašūs“. Dalyvausime Dovilų miestelio renginiuose, stebėsime spektaklius, vyksime į ekskursijas: po Dovilų miestelio apylinkes, Pr. Domšaičio galeriją, Klaipėdos laikrodžių muziejų, Vinetų parką.

GRUPĖS SAVITUMAS

Didžiausią dėmesį skirsime vaikų kalbiniams gebėjimams ugdyti, socialiniams – emociniams įgūdžiams formuoti, sveikatos gerinimui, etninei ir teatrinei veiklai, ekologinių nuostatų formavimui.

GRUPĖJE DIRBA

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Aistė Kriščiūnienė, Sandra Jurgelevičienė
Mokytojos padėjėja Airida Jurevičienė