Dovilų vaikų lopšelis-darželis

„Bitučių“ grupė

MIŠRI "BITUČIŲ" GRUPĖ  (5-6-7 m.)

2017 – 2018 m.m.

Auklėtojos Aistė Kriščiūnienė, Sandra Jurgelevičienė

Auklėtojos padėjėjos Airida Jurevičienė, su specialių poreikių vaikais Jelena Petrauskienė

Grupę lanko 20 vaikų: 7 mergaitės ir 13 berniukų. Grupė yra mišri: 7 vaikai yra priešmokyklinukai, 13 vaikų yra vyresniojo ikimokyklinio amžiaus. Vienas berniukas yra rusakalbis, o mergaitė yra iš mišrios šeimos. 7 vaikai yra nelankę ugdymo įstaigos. Keturiolika vaikų turi kalbos sutrikimų, kuriems reikalinga logopedo pagalba. Vienas vaikas yra su spec. poreikiais, kuriam paskirtas pedagogo padėjėjas. Du vaikai yra kairiarankiai.
Vaikai judrūs, neturintys socialinių, bendravimo, kultūrinių –higieninių, pažinimo, kalbinių įgūdžių. Planuosiu tokias veiklas, kurių metu natūraliai atsirastų galimybės susidraugauti, bendrauti, pasitikėti savimi, tyrinėti, stebėti aplinką, kalbėti, nuosekliai dėstyti mintis, mokyti savarankiškumo. Grupėje didžioji dauguma vaikų – berniukai, o jie labai aktyvūs, nuolat judantys, todėl dažnai tarp jų kyla ginčai ir nesutarimai. Ugdytiniams sunku patiems rasti taikius sprendimus, todėl didesnį dėmesį planuoju skirti socialinių gebėjimų tobulinimui. Planuoju organizuoti daugiau išvykų, sportinių žaidimų, eksperimentų, kurių metu bus skatinama draugiškai susitarti, bendrauti, įgyti naujos patirties. Berniukai domisi mašinomis, mėgsta statyti įvairius statinius. Nelabai mėgsta žaisti stalo žaidimus. Mergaitės mėgsta piešti, spalvinti, žaisti vaidmeninius žaidimus, kurti ir vaidinti įvairias buitines istorijas, pvz.: žaisti ligoninę, kavinę ir pan. 
Vaikai pasyvūs ugdomojoje pažintinėje veikloje, trūksta mandagaus bendravimo, diskutavimo kultūros įpročių. Dauguma vaikų nemoka išklausyti ir išgirsti kitą. Vaikams sunkiau sekasi rišliai kalbėti, pasakoti. 
Grupės veikla organizuojama atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatumus ir įstaigos prioritetus. Grupės savitumas leidžia išskirti prioritetines kompetencijas: didžiausią dėmesį skirsime socialiniams įgūdžiams formuoti, vaikų kalbiniams gebėjimams ugdyti, sveikatos gerinimui, etninei ir teatrinei veiklai, ekologinių nuostatų formavimui. Padėsime vaikui įgyti kasdieniam gyvenimui ir sėkmingam tolesniam ugdymuisi būtinų kompetencijų. Vaikų saviraišką ir kūrybiškumą ugdysime per tėvų ir ugdytojų partnerystę.
Socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir meninę kompetencijas ugdysime įvairiomis formomis ir būdais. Grupės projektas „Pagauk šešėlį“. Dalyvausime Dovilų miestelio renginiuose, stebėsime spektakliukus, vyksime į ekskursijas: po Dovilų miestelio apylinkes, Pr. Domšaičio galeriją, Klaipėdos lėlių teatrą, Vinetų parką.

IMG_6711