Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Istorija

                      1961 m. rugpjūčio mėnesį Doviluose atidaryta viena vaikų darželio grupė, jos steigėjas buvo Lėbartų tarybinis ūkis. Tai mūsų ikimokyklinės įstaigos istorijos pradžia. Darželis buvo įkurtas keturių butų gyvenamojo namo pirmame aukšte. Veikė viena darželio grupė, kurią lankė 25 ikimokyklinio amžiaus vaikai nuo 1 iki 7 metų. Tuo metu darželyje dirbo vedėja, auklėtoja, virėja, auklytė ir muzikos vadovas, viso (4,25 etato).

                      1972 m. iš darželio pastato antro aukšto buvo iškeldinti gyventojai ir atidaryta dar viena 20-ties vietų darželio grupė.  Nuo 1972 m. darželį lankė 40 vaikų.

                      1987 m. rugpjūčio 14 d. darželis įsikuria 90 vietų,  keturių grupių  naujame Lopšelio-darželio pastate. Darželyje dirbo vedėja Jadvyga Jacikienė, 8 pedagogės, turinčios aukštąjį ir specialųjį vidurinį išsilavinimą, 6 auklėtojų padėjėjos bei techninis personalas.

                      1997 m. įstaigoje įvestas vyriausiosios auklėtojos etatas, 1999-12-22 vadovaujantis Klaipėdos r. savivaldybės sprendimu Nr. 270  Lopšeliui-darželiui  buvo suteiktas „Kregždutės" vardas.

DABARTIS   

2011 m. rugsėjo 1 d. atidaryta penkta „Boružiukų“ grupė, priešmokyklinė grupė įsikėlė į mokyklos patalpas. Priimtos dirbti: pedagogė Regina Romankevičienė ir auklėtojos padėjėja Aldona Rubužienė.

2013 m. priimtos dirbti pedagogės –  Asta Sabaliauskienė ir muzikos pedagogė Monika Petreikytė-Norgėlienė.

2014 m. rugsėjo 1 d. atidaryta šešta „Bitučių“ grupė Dovilų pagrindinės mokyklos patalpose. Į darželį priimtos  dirbti pedagogės – Diana Saveikienė ir Erika Stalmokienė, auklėtojos padėjėja Airida Jurevičienė, auklėtojos padėjėja su specialių poreikių vaikais Sandra Jurgelevičienė.

2015 m. rugsėjo 1 d.  priimta dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aistė Kriščiūnienė – auklėtojos metodininkės kvalifikacija, edukologijos magistro laipsnis. 

Nuo spalio 1 d. pradėjo dirbti auklėtojos padėjėja Vaida Budvytienė, darbui su specialių poreikių vaikais.

2016 m. rugsėjo 1 d. mokytojos  Regina Romankevičienė ir Dalia Beniušienė įgijo auklėtojo metodininko kvalifikaciją.

2019 m. rugsėjo 1 d. mokytojos Monika Norgėlienė ir Erika Stalmokienė įgijo vyr. mokytojo kvalifikacijas

Teikiame logopedo paslaugas-logopedės Aušra Raišutienė, Inga Linkuvienė.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. 0,25 sirta psichologo etato, psichologė – Vaida Varnelytė.

2015 m. l. Direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Sungailienė  pasitvirtino II vadybinę kvalifikacinę kategoriją.

Nuo 2018 m.rugsėjo 1 d.  įstaigoje veikia 6 grupės, direktorės pareigas laikinai eina direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Sungailienė, 6 ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 3 priešmokyklinio ugdymo mokytojai, meninio ugdymo mokytoja, 2 logopedai, spec. pedagogas, psichologas  ir 15 aptarnaujančio personalo darbuotojų.