Dovilų vaikų lopšelis-darželis

Administracija

DIREKTORĖ

Jadvyga Jacikienė, II vadybinė kategorija. Darbo stažas – 42 m., vadybinis stažas – 42 m.

Tel./fax. (8 46 ) 44 43 15, el.paštas  dovilu.darzelis@gmail.com

Direktores CV

Clipboard01

 

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Laima Sungailienė, II vadybinė kvalifikacinė kategorija. Darbo stažas  – 29 m., vadybinis stažas – 15 m.

Tel. / fax. (8 46) 44 43 15, el. paštas  dovilu.darzelis@gmail.com

PavaduotojosCV