Dovilų vaikų lopšelis-darželis

DOVILŲ VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ TOLERANCIJOS SAVAITĖ „KAIP TU JAUTIESI?“

Š.m. lapkričio 16 d. mūsų įstaiga prisijungė prie Tarptautinės tolerancijos dienos. Manome, kad kuo anksčiau mūsų ugdytiniai supras ir žinos apie toleranciją, suvoks jos reikšmę ir esmę tuo daugiau tolerancijos bus mūsų visuomenėje. Kartu su grupių ugdytiniais iš spalvoto popieriaus kursime šių metų Tolerancijos dienos simbolį – gėlę gėlėje. Atsižvelgdami į ugdytinių amžių aptarsime žodžio „tolerancija“ prasmę ir reikšmę, kad šis žodis nėra „meilės“ ar „gerumo“ sinonimas. Tai yra pakantumas kitam, kitokiam, gebėjimas gerbti ir priimti kitą asmenį, kuris yra šiek tiek kitoks nei mes patys. Nes šalia mūsų gyvena labai daug žmonių, kurie skiriasi savo tautybe, tikėjimu, tradicijomis ir gyvenimo būdu, turi sveikatos problemų, yra kitokių pažiūrų ir pan. ir vienintelis kelias gyventi šalia yra išmokti pripažinti skirtumus. Žinoma mes ne viską galime mėgti ar turi mums patikti, tačiau leidimas būti savimi ir yra tolerancija. Kartu su ugdytiniais suvoksime, kad tolerancija – tai paprasčiausia supratimas, kad tie, kurie kalba kitokia kalba nei tu, išpažįsta kitokią religiją, gyvena pagal kitas tradicijas ir turi kitokius papročius, turi sveikatos problemų yra tau lygus, kad jie – tokie patys žmonės ir turi tokias pačias teises kaip ir tu. Trumpai aptarsime visų jų poreikius, teises, prieisime išvados, kad jie visi lygūs, reikia tų pačių dalykų kaip ir kiekvienam iš mūsų, gal tik neįgaliajam ir senjorams reikia daugiau mūsų dėmesio ir pagalbos. Diskutuosime kokia turėtų būti pagalba, kokie mus užvaldo jausmai, kai mes galime jiems pagelbėti. Ir iš esmės mes vieni kitiems esame reikalingi, galime daug ko pasimokyti, o pirmiausia tai mus moko būti tolerantiškais. Pagal Bruno Ferrero istorija „Pagalba“, kuri tarsi įtvirtina mūsų išvadas, galime sakyti „jei mes išmoktume suvienyti savo jėgas, patyrimą, jei mokėtume dalintis viltimis, nuoskaudomis ir laimėjimais, visiems kartu būtų gera ir lengva gyventi“.  

Tikslas – vaikai domėsis  žodžio Tolerancija reikšme. Gebės įvardinti, kaip jis šiandien jaučiasi?

Uždaviniai:

· Išsiaiškinti žodžio Tolerancija reikšmę;

· Aptarti su vaikais temą, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja   vienas kito atžvilgiu;

· Kokius netolerancijos ar tolerancijos pavyzdžius ugdytiniai žino?